You can’t visit the USA unless you have...

Viết Lại Câu You can’t visit the USA unless you have a visa. => If...

0
Viết Lại Câu

You can’t visit the USA unless you have a visa.
=> If you.................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

..don’t have a visa you can’t ............

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP