The mechanic serviced my car last week =&gt...

Viết Lại Câu The mechanic serviced my car last week. => I............

0
Viết Lại Câu

The mechanic serviced my car last week.
=> I............................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.........by air always makes me ........

Gửi 5 năm trước

1
I had the mechanic service my car last week. – Trần Trúc4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP