Apples are usually cheaper than oranges =&gt Apple...

Viết Lại Câu Apples are usually cheaper than oranges. => Apple are...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.........usually as expensive as ..........

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP