“Why don’t you put your luggage under the...

Viết Lại Câu “Why don’t you put your luggage under the seat?” he aske...

0
Viết Lại Câu

“Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.
=> He suggested......................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.......that I (should) put my ...............

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP