19 He couldn’t afford to buy the car...

Viết Lại Câu 19. He couldn’t afford to buy the car. => The car.......

0
Viết Lại Câu

19. He couldn’t afford to buy the car.
=> The car...........................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

........was too expensive for him to buy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP