I’m sorry I missed your birthday party =&gt...

Viết Lại Câu I’m sorry I missed your birthday party. => I wish.......

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

I wish I had gone to your birthday party./ I hadn’t missed your birthday party.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP