Although he had a good salary he was...

Viết Lại Câu Although he had a good salary, he was unhappy in his job...

0
Viết Lại Câu

Although he had a good salary, he was unhappy in his job.
=> In spite of............................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

In spite of having / his/ earning a good salary, he was unhappy in his job.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP