I’ll pick the children up if you like...

Viết Lại Câu I’ll pick the children up if you like. => Would you.....

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Would you like me to pick the children up? / mind if I pick up the children?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP