18 I’m always nervous when I travel by...

Viết Lại Câu 18. I’m always nervous when I travel by air. => Trave...

0
Viết Lại Câu

18. I’m always nervous when I travel by air.
=> Traveling........................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.........by air always makes me ........

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP