Tom is the most industrious pupil =&gt No...

Viết Lại Câu Tom is the most industrious pupil. => No other pupil....

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.................pupil is as industrious as Tom.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP