That restaurant is so dirty that no one...

Viết Lại Câu That restaurant is so dirty that no one wants to eat the...

0
Viết Lại Câu

That restaurant is so dirty that no one wants to eat there.
=> It is such.........................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.............a dirty restaurant that no one wants to eat there.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP