He objected to the fact that his secretary...

Viết Lại Câu He objected to the fact that his secretary came to work ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

He was annoyed at / about his secretary coming late to work. / because his secretary
came to work late.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP