The police has just released John =&gt John...

Viết Lại Câu The police has just released John. => John..............

0
Viết Lại Câu

The police has just released John.
=> John..........................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

John has just been released by the police.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP