I couldn’t hear them because they were speaking...

Viết Lại Câu I couldn’t hear them because they were speaking too soft...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

They were speaking too softly for me to hear . / so softly that I couldn’t hear them.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP