We spent 5 hours getting to London =&gt...

Viết Lại Câu We spent 5 hours getting to London. => It took........

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It took us 5 hours to get to London.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP