It is necessary that this work be finished...

Viết Lại Câu It is necessary that this work be finished by Monday. =&...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

This work must be finished by Monday.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP