I’m afraid I haven’t got time to listen...

Viết Lại Câu I’m afraid I haven’t got time to listen to you. => I ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I wish I had (got) time to listen to you.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP