The bread is so tale we can’t eat...

Viết Lại Câu The bread is so tale we can’t eat it. => The bread is...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The bread isn’t fresh enough to eat.

Gửi 5 năm trước

1
The bread isn’t fresh enough for us to eat. – Trần Trúc4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP