My boyfriend is very short-tempered =&gt My boyfriend...

Viết Lại Câu My boyfriend is very short-tempered. => My boyfriend ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

..................his temper very easily

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP