It’s a pity I didn’t take my doctor’s...

Viết Lại Câu It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice. => I wi...

0

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

I wish I had taken my doctor’s advice.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
I wish I had taken my doctor’s advice.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP