I gave Ted the massage but he already...

Viết Lại Câu I gave Ted the massage, but he already knew about it. I ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I needn’t have given Ted the massage, because he already knew about it.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP