Barbara is the best tennis-player in the club...

Viết Lại Câu Barbara is the best tennis-player in the club. => No ...

0
Viết Lại Câu

Barbara is the best tennis-player in the club.
=> No one...........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

No one in the club is better at tennis than B.

Gửi 5 năm trước

1
No one in the club plays tennis as well as Barbara. – Trần Trúc5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP