The trains couldn’t run because of the snow...

Viết Lại Câu The trains couldn’t run because of the snow. => The s...

0
Viết Lại Câu

The trains couldn’t run because of the snow.
=> The snow........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The sow prevented the trains from running.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP