She didn’t hurry so she missed the train...

Viết Lại Câu She didn’t hurry, so she missed the train. => If........

0
Viết Lại Câu

She didn’t hurry, so she missed the train.
=> If..................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

If she had hurried, she would have caught the train

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP