The furniture was so expensive that I didn’t...

Viết Lại Câu The furniture was so expensive that I didn’t buy it. =&g...

0
Viết Lại Câu

The furniture was so expensive that I didn’t buy it.
=> The furniture was too..........................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The furniture was too expensive for me to buy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP