The robbers made the bank manager hand over...

Viết Lại Câu The robbers made the bank manager hand over on the money...

0
Viết Lại Câu

The robbers made the bank manager hand over on the money.
=> The bank manager..............................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The bank manager was made to hand over the money.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP