Tom learned to drive when he was nineteen...

Viết Lại Câu Tom learned to drive when he was nineteen. => Tom has...

0
Viết Lại Câu

Tom learned to drive when he was nineteen.
=> Tom has..........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tom has been able to drive since he was nineteen.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP