It was so late that nothing could be...

Viết Lại Câu It was so late that nothing could be done. => It was ...

0
Viết Lại Câu

It was so late that nothing could be done.
=> It was too........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

...late to do anything.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP