The leak was repaired by the plumber this...

Viết Lại Câu The leak was repaired by the plumber this morning. =>...

0
Viết Lại Câu

The leak was repaired by the plumber this morning.
=> The plumber ....................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The plumber repaired the leak this morning.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP