I asked the hotel porter to wake me...

Viết Lại Câu I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the fol...

0
Viết Lại Câu

I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the following morning.
=> “Please...........................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

“please wake me at 8 tomorrow morning”, I said to ..........

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP