Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo...

Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc khán...

0
Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là
kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy.kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.kết đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP