Ngay từ năm 1936 Đảng ta đề ra...

Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập Mặt trận với tên...

0
Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập Mặt trận với tên gọi là gì?
Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Mặt trận dân chủ Đông Dương. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP