Nhận xét nào đây đủng nhất về phong...

Nhận xét nào đây đủng nhất về phong trào đấu tranh của tư sản và tiểu...

0
Nhận xét nào đây đủng nhất về phong trào đấu tranh của tư sản và tiểu tư sản Việt Nam những năm 1919 1925?
Tư sản chỉ nhằm mục tiêu kinh tế, không chống phong kiến, tiểu tư sản đấu tranh chống đế quốc,Tư sản đấu tranh đòi độc lập, khi thực dân Pháp chống phong kiến, đòi các quyền tự do, dân chủ. nhượng bộ thì thỏa hiệp; tiểu tư sản đấu tranh chống đế quốc, đòi quyền lợi kinh tế, dân chủ. Tư sản chủ yếu nhằm mục tiêu kinh tế, mang tính cải lương, tiểu tư sản đầu tranh đòi các quyền tựTư sản đấu tranh giành độc lập dân tộc, đòi do, dân chủ, có ý thức giành độc lập. quyền tự do kinh doanh; tiểu tư sản đấu tranh nhằm cải thiện đời sống, chống khinh rẻ miệt thị.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tư sản chủ yếu nhằm mục tiêu kinh tế, mang tính cải lương, tiểu tư sản đầu tranh đòi các quyền tự

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP