Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng...

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Liên Xô đối với phong ...

1
Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Liên Xô đối với phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Chỗ dựa vững chắc.Đồng minh tin cậy.Nước viện trợ không hoàn lại.Cầu nối kí kết các hiệp ước ngoại giao.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chỗ dựa vững chắc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP