Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và...

Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là

0
Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là
kháng chiến chống Pháp. xây dựng chủ nghĩa xã hội. đấu tranh giành độc lập. kháng chiến chống Mĩ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
kháng chiến chống Mĩ.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP