Những nguồn tài nguyên của châu Phi đang...

Những nguồn tài nguyên của châu Phi đang bị suy giảm mạnh là

0
Những nguồn tài nguyên của châu Phi đang bị suy giảm mạnh là
đất đai, rừng.khoáng sản, nguồn nước.đất đai, nguồn nước.khoáng sản, rừng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khoáng sản, rừng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP