Nội dung cơ bản của pháp luật bao...

Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm

0
Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm
Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.Quy định các hành vi không được làm.Quy định các bổn phận của công dân.Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP