Nội dung nào dưới đây không phải là...

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1...

0
Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?
Phá tan xiềng xích nô lệ của Nhật – Pháp và phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Buộc Pháp công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc độc lập tự do, nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Buộc Pháp công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP