Nội dung nào sau đây là chủ trương...

Nội dung nào sau đây là chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng t...

0
Nội dung nào sau đây là chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong Đông - Xuân 1953 – 1954?
Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông - Xuân 1953 – 1954. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu. Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP