Ở một loài động vật cho biết mỗi...

Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. Trong ...

0
Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. Trong đó quá trình giảm phân xảy ra hoán vị ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: \[\frac{AB}{ab}\]Dd x \[\frac{AB}{ab}\]Dd thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Có bao nhiêu dự đoán sau đây là đúng với kết quả của F1?
(1) Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
(2) Tỉ lệ kiểu hình có 2 trong 3 tính trạng trội chiếm 30%.
(3) Tỉ lệ kiểu hình có 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 16,5%.
(4) Kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.
(5) Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm 8/99.
4.3.5.2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP