Ở một loài thú tính trạng màu sắc...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thú, tính trạng màu sắc lông do một dãy...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thú, tính trạng màu sắc lông do một dãy alen quy định:HV : lông vàng; HN: lông nâu; HĐ : lông đen; HT : lông trắng. Phép lai 1: lông vàng x lông trắng 100% lông vàng. Phép lai 2: lông đen x lông đen 3 lông đen : 1 lông nâu. Phép lai 3: lông nâu x lông vàng 1 lông vàng : 2 lông nâu : 1 lông trắng. Dựa vào kết quả các phép lai trên. Hãy xác định tương quan trội lặn giữa các alen:
A. A. HT >HĐ >HV >HN
B. HĐ >HN >HV >HT
C. HV >HĐ >HN >HT
D. HN >HĐ >HV >HT

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p1: -> hvàng >> htrắng
p2: -> hđen là trội hoàn toàn so với hnâu
p3: -> hnâu trội không hoàn toàn so với hvàng.
->
tương quan trội lặn giữa các alen là : hđ >hn >hv >ht
đáp án : b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP