Ở loài giao phối cơ sở vật chất...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở loài giao phối, cơ sở vật chất chủ yếu ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở loài giao phối, cơ sở vật chất chủ yếu qui định tính trạng của mỗi cá thể là:
A. Tổ hợp NST trong nhân của hợp tử
B. Bộ NST trong tế bào sinh dục
C. Nhân của giao tử
D. Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mỗi cơ thể sinh vật, kiểu hình do kiểu gen quy định.
ở loài giao phối, kiểu gen của hợp tử được tạo rw từ sự tổ hợp giao tử đực và cái.
đa: a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP