Hai chị em sinh đôi cùng trứng Chị...

Di Truyền Người Hai chị em sinh đôi cùng trứng. Chị lấy chồng nhóm má...

0
Di Truyền Người

Hai chị em sinh đôi cùng trứng. Chị lấy chồng nhóm máu A sinh con nhóm máu B, em lấy chồng nhóm máu B sinh con nhóm máu A. Nhóm máu của hai chị em sinh đôi nói trên lần lượt là:

A. Nhóm AB và nhóm AB.
B. Nhóm B và nhóm A.
C. Nhóm A và nhóm B.
D. nhóm B và nhóm O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP