Cho các quần xã sinh vật sau: 1...

Sinh Thái Học Cho các quần xã sinh vật sau: (1)Rừng thưa cây gỗ nhỏ ư...

0
Sinh Thái Học

Cho các quần xã sinh vật sau:
(1)Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng

(2)Cây bụi và cây có chiếm ưu thế

(3)Cây gỗ nhỏ và cây bụi

(4)Rừng lim nguyên sinh

(5)Trảng cỏ
Sơ đồ đúng về quá trình diễn thế thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái là
A. (4) -> (5) -> (1) -> (3) -> (2)
B. (4) -> (1) -> (3) -> (2) -> (5)
C. (5) -> (3) -> (1) -> (2) -> (4)
D. (2) -> (3) -> (1) -> (5) -> (4)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP