Một trong những cơ sở để giải thích...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một trong những cơ sở để giải thích hiện ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một trong những cơ sở để giải thích hiện tượng biến dị tương quan là:
A. đột biến lặp đoạn NST
B. phân li độc lập của các gen không alen
C. gen đa hiệu
D. tác động cộng gộp của các gen không alen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP