Ở một loài thực vật các gen quy...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, các gen quy định hoa kép, màu...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, các gen quy định hoa kép, màu đỏ là trội hoàn toàn so với gen quy định hoa đơn, màu trắng. Ở loài này nếu có hoán vị gen xảy ra thì xảy ra ở cả hai giới với tần số như nhau. Khi lai hai cây hoa thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng thu được F1, tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 có tỉ lệ 510 hoa kép, đỏ : 240 hoa kép, trắng : 240 hoa đơn, đỏ : 10 hoa đơn, trắng. Kiểu gen cuả hai cây F1 đem lai là

A. AB/Ab x AB/Ab

B. Ab/aB x Ab/aB

C. AB/aB xAB/aB

D.AB/ab x AB/Ab

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP