Màu da ở người do 3 cặp gen...

Quy Luật Di Truyền Màu da ở người do 3 cặp gen chính kí hiệu Aa, Bb, ...

0
Quy Luật Di Truyền

Màu da ở người do 3 cặp gen chính kí hiệu Aa, Bb, Dd tương tác cộng gộp. Giả thuyết trong quần thể người các cặp vợ chồng đều có kiểu gen AaBbDd thì sự phân tính ở đời con có thể hình thành phổ biến dị về màu da phân tính theo tỷ lệ:
A. 1:2:1:3:9:27
B. 1:6:15:20:15:6:1
C. 1:2:1:3:6:3
D. 1:2:1:2:4:2:1:2:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP