Ở một loài thú A quy định chân...

Di Truyền Quần Thể Ở một loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở một loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định có sừng trội hoàn toàn so với b quy định không sừng; cả hai cặp gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Cho con đực chân cao, có sừng giao phối với con cái dị hợp về 2 cặp gen (P), thu được F1 có 10% cá thể đực chân thấp, không sừng. Biết không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên một cá thể cái ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?
A. 10%.
B. 20%.
C. 15%.
D. 30%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP