Cho biết A quy định thân cao trội...

Quy Luật Di Truyền Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với...

0
Quy Luật Di Truyền

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho cây Aa tự thụ phấn được F1. Biết không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên 4 cây thân cao ở F1, xác suất để trong số 4 cây này chỉ có 3 cây thuần chủng là bao nhiêu?
A. 8/81.
B. 1/9.
C. 4/9.
D. 4/81.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP