Có 5 tế bào sinh giao tử có...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Có 5 tế bào sinh giao tử có kiểu gen AaBb...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Có 5 tế bào sinh giao tử có kiểu gen AaBbDd thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lý thuyết số loại giao tử tối đa tạo ra từ quá trình trên là:

A. 5 B. 6 C. 8 D. 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mỗi tế bào có kiểu gen trên tạo ra 2 loại giao tử giả sử mỗi tb cho 2 loại khác nhau thì full cho 10 loại nhưng xét thấy kiểu gen trên cho tối đa 8 loại giao tử vậy thì 5 tế bào cũng chỉ cho tối đa 8 loại mà thôi => c

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP